Prawidłowe archiwizowanie dokumentów to gwarancja bezpieczeństwa i pełnej kontroli nad przepływającą w firmie dokumentacją

Najważniejszą kwestią jest oczywiście okres przechowywania dokumentów księgowych oraz ZUS-u. Wiele dokumentów składowanych jest zupełnie niepotrzebnie i w końcu nadchodzi moment, w którym warto się ich po prostu pozbyć. Obieg dokumentów w firmie, kiedy są uporządkowane i dobrze zarchiwizowane jest znacznie łatwiejszy. Prawidłowe archiwizowanie dokumentów http://www.archidoc.pl/archiwizacja-papierowa.html to gwarancja bezpieczeństwa i pełnej kontroli nad przepływającą w firmie dokumentacją. Archiwizacja dokumentów przebiega zgodnie z metodyką archiwalną, dzięki czemu praca staje się łatwiejsza i bardziej efektywna. Przechowywanie dokumentów księgowych jest kluczowe ze względu na kontrole urzędu skarbowego. Roczne zbiory dowodów księgowych i dokumentacji inwentaryzacyjnych powinno się oznaczać ich nazwą, rodzajem i symbolem końcowych lat i końcowych numerów w zbiorze. Elektroniczne archiwum dokumentów doceniło już wielu przedsiębiorców w całej Polsce. Zdecydowanie najdłuższy czas przechowywania dotyczy dokumentów pracowniczych. Poziom usług z zakresu archiwizacji dokumentów świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych. Moim zdaniem w takiej sytuacji trzeba skorzystać z usług firmy, która zajmuje się wprowadzeniem takich systemów jak archiwizowanie dokumentów profesjonalnie. Wiele firm oferuje także depozyt dokumentów i inne usługi, które mogą być przydatne. W celu zwiększenia bezpieczeństwa dokumentów system OneClick umożliwia nadawanie uprawnień do ich odczytu poszczególnym użytkownikom. Przechowywanie i archiwizowanie dokumentów nigdy nie było tak proste! 2 dokumentów sprzedaży i zakupu. Czy taka metoda archiwizowania może dotyczyć oryginałów faktur obcych zakupu oraz kopii własnych faktur sprzedaży, dokumentów kasowych, wyciągów bankowych, poleceń księgowania, deklaracji podatkowych? Zasady i terminy dotyczące przechowywania dokumentów księgowych określa ustawa o rachunkowości. Kontrolę dowodów księgowych prowadzi się po to, aby możliwie najszybciej wychwycić błędy po wpływie dokumentu do jednostki, jeśli nie został on sporządzony prawidłowo. Osoby, które podejmują się działań związanych z porządkowaniem oraz niszczeniem dokumentów oraz ich skanowaniem, są do tego odpowiednio przeszkolone. Rodzaje kontroli dowodów księgowych Zgodnie z polskim prawem bilansowym, podstawą każdego zapisu księgowego w księgach rachunkowych jest dowód księgowy. Do końca roku obrotowego w podziale na okresy sprawozdawcze, archiwizowanie akt przez okres ustawowo wymagany. Ustawa o rachunkowości daje możliwość przechowywania niektórych dokumentów w postaci elektronicznej. Obecnie coraz częściej można zauważyć przeniesienie obowiązku przechowywania dokumentów na zewnętrzne przedsiębiorstwa. Okres przechowywania dokumentów zawsze liczymy w pełnych latach kalendarzowych począwszy od 1 stycznia roku następnego po ostatecznym zakończeniu sprawy. Niedopuszczalne jest dokonywanie w dowodach księgowych wymazywania i przeróbek.