Niestety badania pokazują, iż z roku na rok przybywa dzieci mających zaburzenia integracji sensorycznej terapia mowy

Rozpoczęcie pracy z dzieckiem z zaburzeniami integracji sensorycznej zawsze wymaga całościowej diagnozy deficytów i zasobów. Zaburzenia integracji sensorycznej wpływają zatem nie tylko na sferę fizyczną, ale także psychiczną. Oznacza to, że diagnoza i terapia powinna być przeprowadzona przez psychologa dziecięcego ze specjalizacją integracji sensorycznej. Niestety badania pokazują, iż z roku na rok przybywa dzieci mających zaburzenia integracji sensorycznej terapia mowy. Poprzez obserwację deficytów terapeuta integracji sensorycznej może postawić hipotezy, które z nich są wynikiem zaburzeń sensorycznych. Zajęcia terapii sensorycznej mają formę zabawy, i co ważne zawsze kończą się sukcesem dziecka. Bez poprawnej integracji sensorycznej dziecko nie jest w stanie poradzić sobie z codziennymi obowiązkami, które mogą się wydawać oczywistymi i wykonywanymi bez większego zaangażowania świadomości. Zaburzenia integracji sensorycznej diagnozowane są na wczesnym etapie życia dziecka i najczęściej terapię zaczyna się zaraz tak szybko, jak to tylko możliwe. Wskazuje się, że zaburzenia te są obecne również w przebiegu autyzmu oraz zespołu Downa. Jednak czym właściwie jest integracja sensoryczna i dlaczego ważne, aby jej zaburzenia zostały rozpoznane odpowiednio wcześnie? Zagadnienie zaburzeń integracji sensorycznej dotyczą głównie dzieci, ponieważ to wczesne dzieciństwo jest najczęściej czasem, kiedy zostają zdiagnozowane. Witam, od kiedy można mówić o zaburzeniach integracji sensorycznej ? W oparciu o zalecenia terapeuta integracji sensorycznej przygotowuje plan działania terapeutycznego. Terapia zaburzeń integracji sensorycznej, w przypadku uczniów z trudnościami w uczeniu się, polega na pozbyciu się dystraktorów (czyli różnych obiektów rozpraszających) z sal lekcyjnych. Początek rozwoju procesów integracji sensorycznej ma miejscu już w życiu prenatalnym, kiedy to tworzą się narządy zmysłów, a następnie doskonalą się w kolejnych latach życia dziecka. Wszystko dzięki kołderkom sensorycznym, które są znakomitym uzupełnieniem terapii zaburzeń integracji sensorycznej. Końcowy etap rozwoju integracji sensorycznej zmysłowo-ruchowej pozwala osiągnąć gotowość szkolną. Objawy dysfunkcji sensorycznej nie są jednorodne, przejawiają się różnymi objawami, w różnych obszarach funkcjonowania, i dlatego wymagają specjalistycznych badań i diagnozy. Osoby z zaburzeniami integracji sensorycznej nie potrafią odpowiednio reagować na rzeczywistość – są albo zbyt niewrażliwe na bodźce, albo nadwrażliwe.