Izolacja murów obejmująca osuszanie fundamentów za pomocą takiego działania jak iniekcja pozioma to proces stosowany do wytarzania izolacji poziomej

Zdecydowanie skuteczniejszą metodą jest iniekcja ciśnieniowa, która gwarantuje wieloletnią ochronę przed wilgocią i wodą gruntową bez konieczności okresowego powtarzania czynności izolujących. Iniekcja ciśnieniowa to technologia przeznaczona do naprawy, uszczelniania oraz zabezpieczania konstrukcji murowych i żelbetowych. Izolacja murów obejmująca osuszanie fundamentów za pomocą takiego działania jak iniekcja pozioma to proces stosowany do wytarzania izolacji poziomej. Używana przez nas iniekcja ciśnieniowa pozwala na szybkie uzyskanie zadowalającego efektu. Iniekcja krystaliczna to metoda osuszania murów i tworzenia blokady przeciwwilgociowej (rodzaju hydroizolacji poziomej) polegająca na wykorzystaniu zjawiska. Iniekcja krystaliczna jest wyjątkową metodą tworzenia przegród przeciwwilgociowych w materiałach porowatych, wykorzystującą do tego celu unikalne zjawisko samoorganizacji kryształów. Hydrofobizująca i zmniejszająca kapilary iniekcyjna izolacja pozioma do ochrony przed podciąganiem wilgoci w murze. Należy zapamiętać, że izolacja, gdzie zostaje zastosowana iniekcja sprawdza się po prostu najlepiej. Iniekcja wysokociśnieniowa stosowana jest w przypadku wykonania napraw konstrukcji betonowych. Iniekcja bentonitowa za pomocą BENTOGROUT powoduje natychmiastowe. Wykonana w ten sposób iniekcja jest procesem skutecznym, zapewniającym trwały efekt. Iniekcja ciśnieniowa zapewnia zatem bardzo duże oszczędności zarówno finansowe, jak i oszczędności w czasie. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że iniekcja uszczelniająca znajduje zastosowanie niezależnie od rodzaju materiału zastosowanego przy budowie budynku. Utworzona w ten sposób struktura krystaliczna w ciałach kapilarno-porowatych jest podobna do wąskoszczelinowych pierścieni, które praktycznie można spotkać w naturze w systemach geologicznych (tzw. Iniekcja Krystaliczna® jest wyjątkową technologią tworzenia przepon przeciwwilgociowych w materiałach porowatych, wykorzystującą do tego celu unikalne zjawisko samoorganizacji kryształów. Iniekcja murów metodą ciśnieniową jest w ostatnim czasie bardzo popularna. Iniekcja krystaliczna jest stosunkową starą metodą izolacji, którą wykorzystuje się coraz rzadziej. Zgodnie z istotą rozwiązania warstwa izolacyjna pozioma i pionowa tworzy się przez krystalizację nierozpuszczalnych w wodzie minerałów w porach i kapilarach materiału budowlanego. Iniekcja uszczelniająca i powierzchniowa, izolacja pozioma, iniekcja pęknięć, system węży iniekcyjnych. Przeciwwilgociowa blokada krystaliczna jest gotowa w ciągu.