Drukarnia Flexodruk w Jaśle jest jedną z najnowocześniejszych drukarń etykietowych w Polsce od samego początku wykorzystująca innowacyjne rozwiązania i technologię maszyn wąskowstęgowych Gallus

Flexodruk jest technologią druku wypukłego, wykorzystującą elastyczną formę drukową umożliwiającą zadruk wsiąkliwych podłoży drukowych. Flexodruk zapewnia najwyższą jakość nanoszonych wzorów. Ponadto flexodruk wykonujemy przy użyciu różnorodnych farb: wodnych, solwentowych. Drukarnia Jasło oferuje usługi w zakresie: druk offsetowy i fleksograficzny, kaszerowanie, sztancowanie, oprawy introligatorskie. Drukarnia Flexodruk w Jaśle jest jedną z najnowocześniejszych drukarń etykietowych w Polsce od samego początku wykorzystująca innowacyjne rozwiązania i technologię maszyn wąskowstęgowych Gallus.